Přehlídka diplomových prací

Česká komora architektů pravidelně každým rokem pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří v příslušném školním roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci.

Obhajoba diplomové práce byla úspěšně provedena na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeným Českou komorou architektů na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním.

ARCHIP Praha, ČVUT Praha - Fakulta architektury, ČVUT Praha - Fakulta stavební, VUT Brno - Fakulta architektury, VUT Brno - Fakulta stavební, TU Liberec - Fakulta architektury, VŠB TU Ostrava - Fakulta stavební, MZLU Brno – Zahradnická fakulta, VŠUP Praha, AVU Praha, FAPPZ Česká zemědělská univerzita v Praze

24. října 2017 byly vyhlášeny výsledky 18. ročníku Přehlídky diplomových prací >>
Sekretář Přehlídky: Tereza Zemanová, +420 777 464 453, tereza.zemanova@cka.cz
www.diplomy.cz

Diplomky_foto_14

Autoři oceněných prací 15. ročníku Přehlídky (2014)
Foto: Jan Hrdý